Vítejte!

Neváhejte a seznamte se s podrobnostmi k závodu!

Terén a místo závodu:

Na východě závodního prostoru je terén mírně zvlněný, velmi dobře průběžný se středně hustou sítí komunikací. Místy kameny, kamenná pole, pozůstatky po těžební činnosti (prohlubně). Minimální podrost, pouze občas borůvčí. Na západě závodního prostoru se pak terén mění na typický středoevropský.
Závod se bude konat v obci Horní Brusnice.

Prostor závodu z hlediska sportovní historie:
Terén netřeba zkušeným orientačním běžcům více představovat. Jedná se o velmi známý a populární orienťácký prostor, ve kterém je orientační běh požitkem. Průběžný les s množstvím kamenů a kamenných polí, vegetačních detailů, rozdílnými porosty, no zkrátka pestrá orienťácká směsice. O tom, že se toho zde v orienťáku již mnoho odehrálo, svědčí i mnoho předchozích map. Tak třeba mapy: Holubí vrch (1986), dále Mostek (1992) a nakonec nejaktuálnější Holubí vrch (1995). To jsou mapy tohoto prostoru z minulého století. Mnoho orientačních běžců si jistě vybaví ubytování v kempu v závodním prostoru při 5ti denních z roku 1992, a má tedy prostor v živé paměti. Letošní století pak pak přineslo dvě nové mapy, z nichž mapa pro nadcházející závod přímo vychází, jsou to mapy: Holubí vrch (2011) a Holubí vrch - Klimš (2011).

A jakpak je prostor závodu zmapován:
Mapa je kompletně hotová, a to ze závodu Žebříčku B-Čechy, který se v prostoru konal dne 14.5.2011. Mapovali Tomáš Leštínský, Zdeněk Sokolář, Josef Doležal (část z mapy Kazabrud), Petr Junek a Jiří Marek. S výběrem kartografů jsme nedělali kompromisy a každý z nich má poměrně bohaté zkušenosti s mapováním v české republice nebo v zahraničí.

A jaká mapa je? Každopádně zapomeňte na předchozí mapy prostoru! Použili jsme moderní podklady orfoto a data z laserového skenování a mapu nově zmapovali. I terén se zvláště ve východní části změnil k nepoznání - místo bílého lesa je zde množství pasek, hustníků, hustníčků, oplocenek, vývratů a světlinek, se kterými se pral hlavně Zdeněk Sokolář a trochu i Tomáš Leštínský. Ostatní části se tolik nezměnily.

Ukázky mapy následují:
Místo bílého lesa v roce 1996 tu máme terén jako z Vysočiny (vodoteč, kameny, hustníky, paseky), Občas se objeví i nějaká díra nebo rýha:

Vysočinský terén Díry a rýhy


I kopce se najdou společně s lomečky nebo mezemi, čistý les je pekelně rychlý a porosty místy rozplizlé:

Lomečky a meze Čistý les a porosty


Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec