P O K Y N Y

 

 

První jarní proběhnutí

 

1. závod žebříčku Ještědské a Východočeské oblasti

 

 

Pořadatelský orgán           Český svaz orientačního běhu, Ještědská oblast a Východočeská oblast

 

Pořadatelský subjekt        SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav a SK Studenec

 

Datum a místo konání       Sobota 29. 3. 2008, Luštěnice, místní část Zelená

 

Druh závodu                        klasická trať

 

Předpokládané časy         dle Soutěžního řádu ČSOB pro OB

 

Informace                             v centru závodu na informačních tabulích a na stránkách  závodu

                                            www.sigmat.cz/sport/oblast08  a   www.skstudenec.cz

 

 

Prezentace                          sobota 29. 3. 2008, v centru závodu 8.45 – 9.30 hod. – platí pouze pro oddíly

                                                      Východočeské oblasti

 

                                                Možnost zapůjčení SI-průkazky                                       30,- Kč

                                                V případě ztráty SI-průkazky bude pořadatel požadovat náhradu 700,- Kč.

 

Příjezd                                   od Prahy a Liberce – sjezd z dálnice – EXIT 33 směr Luštěnice, dále značeno

                                                od Nymburka silnice č. 38, v obci Luštěnice odbočka vlevo směr Brodce, dále značeno

 

Parkování                             Pořadatel organizuje na soukromém pozemku. Parkovat mimo tyto prostory zakázáno. Dbejte pokynů pořadatelů. Východ z parkoviště k centru závodu bude značen bílými fáborky.

                                                Poplatek za parkování 20,- Kč/os. auto, 50.- Kč/autobus.

 

Vzdálenosti                          Parkoviště – centrum      0,5 km

                                                Centrum – prezentace   0 m

                                                Centrum – start                0,8 km

                                                Centrum – cíl                    0,5 km

 

Mapa                                     Zelená 1:15 000

                                               Zelená 1:10 000 - pro  žák. kategorie, veterány HD 45B a výše a T3,

                                               e = 5m, rozměr A4, stav únor 2007, autoři Zdeněk Švec, Ladislav Hrubý, mapový klíč ISOM

 

                                                Zvláštní mapové značky:           zelené o – výrazný strom

                                                                                                        černé o – sloup

                                                                                                        zelený x  - vývrat

                                                                                                       modrý x  – vrt na vodu

                                                                                                       hnědé Π – okop

 

Komentář stavitele           Některé oplocenky byly během zimy z  lesa odstraněny. V  celém prostoru tratí žákovských kategorií a v blízkosti kontrol byly oplocenky z mapy vymazány, takže stav oplocenek je v  těchto prostorech aktuální – stav březen 2008.

V  SV části mapy probíhala prořezávka stromů těžebním strojem, která nezměnila druh a průběžnost porostu, ale na zemi zůstaly koleje po pásech (vypadající jako průseky nebo malé cesty) – tato oblast bude vyznačena v mapě na startu.

 

                                               

Popis terénu                        mírně zvlněný terén s různými druhy průběžnosti a porostu, množství cest a průseků,

jam a vývratů - bývalý vojenský prostor. Místy se vyskytuje nepříjemný podrost,    prorážečky doporučeny.

 

Start                                       10.00, cesta na start je značena modrobílými fáborky

 

Startovní listiny                   zveřejněny na www. stránkách závodu, v centru na informačních tabulích a na startu

 

 

Zakázané prostory            Veškeré zalesněné prostory v okolí centra závodu jsou závodním prostorem a je zakázáno tam vstupovat. V závodním prostoru platí zákaz vstupu do oplocenek a na nově osázené paseky.

 

Popisy kontrol                    v centru závodu formou samoobsluhy na výsledkových tabulích.

 

Systém ražení                     SportIdent, v případě selhání SI – krabiček ražení do mapy v příslušných políčkách

 

Časový limit                         150 minut

 

Výsledky                               průběžně v centru závodu, po ukončení závodu na www. stránkách závodu    

 

Vyhlášení výsledků           co nejdříve po skončení závodu, čas bude zveřejněn rozhlasem. Diplom a věcné ceny obdrží první tři závodníci v žákovských kategoriích a hlavních kategoriích HD21A,C,D

 

Upozornění                          Dbejte zvýšené opatrnosti, při závodě se budete se pohybovat v bývalém vojenském prostoru. Především nevstupujte do blízkých opuštěných budov, do oplocených prostor, na neposekané plochy a do prostorů ohraničených červenobílou páskou či plůtkem – nebezpečí úrazu. Na louce v prostoru centra jsou místy nerovnosti, buďte pozorní při chůzi a běhu. Vozidla na parkovišti zamkněte, neponechávejte bez dozoru své věci, dávejte si na ně vzájemně pozor, neboť do lokality často zavítají typičtí „sběrači kovů“, kteří by se mohli pružně přizpůsobit situaci.

 

První pomoc                        Drobná poranění v cíli, větší úrazy Nemocnice Ml. Boleslav

 

Hygiena                                 v centru jsou lavory na mytí. Voda je užitková pouze na mytí.

                                                WC – mobilní toalety TOI-TOI v centru a cestou na start

 

Protesty                                písemně proti vkladu 200,- Kč hl. rozhodčímu.

 

Jury                                        Předseda jury :   Zdeněk Zuzánek

                                                Členové jury :     Tomáš Kalenský, Vlastimil Polák                  

                                                                                             

Občerstvení                         v cíli, na delších tratích v lese,

                                           v centru závodu stánkový prodej – obvyklý sortiment

                                                Restaurace Cadillac 1 km, v obci Luštěnice další restaurace

 

Dětská školka                     v centru závodu bude zajištěna dětská školka

 

Funkcionáři                          Ředitel – Slavomír Svoboda

                                                Hl. rozhodčí – Ladislav Hrubý

                                                Stavitel tratí – Ing. Petr Junek

 

Partneři závodu                 Městský úřad Benátky nad Jizerou, Magistrát města Mladá Boleslav, Obecní úřad Luštěnice, Obecní úřad Smilovice, Junák – Svaz skautů a skautek Mladá Boleslav, Radio Delta, Radio Jizera, Obec Studenec, AUTO JUNEK s.r.o., Otto a Ludmila Cermanovi STIHL, Otakar Materna Plasteko, Kovoobráběčství Pacholík Zálesní Lhota

 

Předpis                                 závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.